Thư ngỏ của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang

Ngày 09/9/2016, Cổng Thông tin điện tử Tiền Giang chính thức ra mắt độc giả Cổng Thông tin điện tử tỉnh phiên bản tiếng Anh và trang Fanpage thông tin về Tiền Giang.

Việc vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh phiên bản tiếng Anh và trang Fanpage nhằm tạo thêm một kênh giao tiếp, tương tác với độc giả, nhân dân và doanh nghiệp; thông tin kịp thời những sự kiện nổi bật, hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, đóng góp ý kiến xây dựng của công dân và doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách, dự án của tỉnh,…để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhanh và bền vững.

Đồng thời, khi tham gia vào các trang mạng xã hội này, Cổng Thông tin điện tử Tiền Giang mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, cung cấp thông tin chính thống của Ủy ban nhân dân tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh Tiền Giang đến với độc giả trong và ngoài nước.

BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay