Thông tin về các thiết bị liên lạc trên tàu cá và cấp phép mới tần số vô tuyến cho các tàu cá

Ngày 31/8, tại thị trấn Vàm Láng, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh phối hợp cùng Cục Tần số vô tuyến điện tổ chức tuyên truyền phổ biến, thông tin cho bà con ngư dân về các thiết bị liên lạc trên tàu cá và cấp phép mới tần số vô tuyến điện (bộ đàm tầm xa) cho các tàu cá huyện Gò Công Đông.

Ngư dân được nghe phổ biến nội dung các văn bản của Nhà nước liên quan đến thông tin liên lạc trên tàu cá như: Các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; các quy định về sử dụng máy phát sóng vô tuyến,...

Bên cạnh đó còn hướng dẫn bà con kê khai hồ sơ và thủ tục đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá; hướng dẫn các tần số liên lạc trong những trường hợp đặc biệt: Tần số để liên lạc với Đồn Biên phòng, tần số cấp cứu hàng hải quốc tế,...

Đồng thời, trao 70 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá cho các ngư dân đã làm hồ sơ đăng ký cấp phép trước đó; tiếp tục hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp phép tần số cho những tàu chưa được cấp phép.

Hoàng Minh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay