Kiểm tra nhãn hàng hóa các thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số và máy thu hình có tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất

Vừa qua, Đoàn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã đến một số cửa hàng kinh doanh các thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số và máy thu hình có tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB - T2 ở huyện Cái Bè, để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy, biểu trưng số hóa truyền hình, nhãn hàng hóa đối với các thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình.

Đoàn kiểm tra.

Tại các cửa hàng kinh doanh, đoàn đã kiểm tra các hồ sơ, tài liệu cần thiết; tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cửa hàng kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, tất cả các cửa hàng đều có giấy phép kinh doanh, các sản phẩm kinh doanh có gắn nhãn hàng hóa, dấu hợp quy và biểu trưng số hóa truyền hình mặt đất trên máy thu hình và thiết bị thu phát, giãi mã tín hiệu truyền hình. Tuy nhiên, một số cửa hàng chưa cung cấp được giấy chứng nhận hợp quy và bản công bố hợp quy. Đoàn đã lập biên bản nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh liên hệ nhà cung cấp bổ sung việc gắn nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình, nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Việt Ngân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay