Tập huấn công tác phát hành văn bản, lập hồ sơ công việc kết hợp với ứng dụng chữ ký số

Trong 2 ngày 5 và 6/12/2017, UBND huyện Tân Phước tổ chức lớp tập huấn công tác lập hồ sơ công việc và phát hành văn bản kết hợp với ứng dụng chữ ký số thông qua phần mềm "Quản lý văn bản và điều hành" cho hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Việc kết hợp ứng dụng chữ ký số với công tác lập hồ sơ công việc và phát hành văn bản nhằm giúp cho việc giải quyết các văn bản hành chính nhanh và hiệu quả hơn; hạn chế được việc sử dụng văn bản bằng giấy; đồng thời bảo đảm tính an toàn, bảo mật và tăng giá trị pháp lý của văn bản điện tử trên môi trường mạng (Internet).

Hiện tại, UBND huyện Tân Phước đã cấp trên 450 tài khoản cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc sử dụng phần mềm "Quản lý văn bản và điều hành" và 31 cơ quan, ban, ngành được cấp ứng dụng "Chữ ký số".

Thanh Nhàng

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay