Triển khai Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

Ngày 22/9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố và công chức, văn thư theo dõi công việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị.

Ông Trần Văn Dũng, Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
phát biểu khai mạc.

Mục đích triển khai Phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; góp phần thực hiện tốt Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh.

Phần mềm là một Module nâng cấp và mở rộng từ chức năng Chỉ đạo - điều hành trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Phần mềm này giúp lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, thống kê tình hình thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã ban hành bằng văn bản, hoặc các ý kiến kết luận tại hội nghị; giúp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, kiểm soát việc thực hiện công việc được giao, cũng như báo cáo nhanh quá trình, kết quả thực hiện công việc được giao; giúp chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện công việc được giao đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện công việc được giao.

Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành chạy trên nền web, không phải cài đặt tại máy của người sử dụng, có thể sử dụng trên tất cả các loại thiết bị như: Máy tính để bàn (desktop), máy xách tay (laptop), các loại máy tính bảng (tablet), máy điện thoại thông minh. Các chức năng chính của Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành gồm: Quản lý các chỉ đạo, nhiệm vụ; Theo dõi quá trình thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ tại các đơn vị được giao; Tổng hợp tình hình thực hiện xử lý các chỉ đạo, nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu và hướng dẫn các quy trình thao tác trên Module Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và thảo luận các vấn đề mà các công chức, văn thư theo dõi công việc chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị chưa hiểu rõ.

Dự kiến, phần mềm sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 10/2017. Sau thời điểm đó, việc tổng hợp, theo dõi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ theo số liệu báo cáo từ phần mềm. Cơ quan, đơn vị nào không cập nhật thông tin vào phần mềm thì xem như chưa thực hiện nhiệm vụ được chỉ đạo.

Tin: Thanh Hưng - Ảnh: Quang Vinh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay