Triển khai công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 18/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí báo cáo nội dung
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) triển khai các nội dung liên quan đến báo chí như: Quyền và nghĩa vụ của nhà báo, những nội dung không được thông tin trên báo chí, trả lời trên báo chí, trả lời phỏng vấn, họp báo, cải chính trên báo chí, phản hồi thông tin, triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, cách ứng xử với báo chí, cách xử lý khi có vấn đề xảy ra và khi tiếp xúc báo chí để cung cấp thông tin, xây dựng thông cáo báo chí...

Ông Nguyễn Đức Lập, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, tổng hợp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đăng Cổng thông tin điện tử tỉnh, gửi các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí tạo thuận lợi trong liên hệ tác nghiệp.

Anh Thư

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay