Tiền Giang: 32.346 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

Ngày 26/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 1790/UBND-KGVX về số liệu hộ nghèo, cận nghèo để nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Theo đó, qua báo cáo, rà soát của các sở, ngành chức năng tỉnh, số liệu về hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện để nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trong vùng bị ảnh hưởng thực tế trên địa bàn tỉnh là 32.346 hộ, trong đó hộ nghèo 20.521 hộ và hộ cận nghèo  11.825 hộ, cụ thể:

Thành phố Mỹ Tho 2.428 hộ, thị xã Gò Công 3.135 hộ, thị xã Cai Lậy 2.978 hộ, huyện Cái Bè 253 hộ, huyện Gò Công Đông 3.686 hộ, huyện Gò Công Tây 2.496 hộ, huyện Chợ Gạo 2.842 hộ, huyện Châu Thành 4.701 hộ, huyện Tân Phước 2.011 hộ, huyện Cai Lậy 2.052 hộ và huyện Tân Phú Đông 5.764 hộ. 

Tuấn Anh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay