Trang bị phương tiện truyền thanh cho các xã nghèo ven biển
Công nhân đang lắp đặt thiết bị.
Nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông vừa trang bị phương tiện truyền thanh cho 9 xã thuộc diện xã nghèo, bãi ngang ven biển 2 huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông.

Thiệt bị được trang bị gồm: 05 bộ máy vi tính và 3 máy in lazer; 01 bàn trộn âm thanh và 2 máy ghi âm, 02 bộ mã điều khiển cùng 67 bộ thu và 175 loa phóng thanh. Tổng giá trị thiết bị gần 500 triệu đồng, do nguồn vốn sự nghiệp Trung ương cung cấp. Đây là những thiết bị được trang bị đồng bộ  với hệ thống truyền thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình 2 huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông, phục vụ công tác tuyên truyền địa phương.

Bửu Ngọc


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay