Các nhà mạng cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Ngày 05/12/2016, tại Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang, đại diện lãnh đạo 3 nhà mạng VNPT, Viettel, Mobifone tại Tiền Giang ký cam kết thu hồi Sim kích hoạt sẵn, thực hiện đúng quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

Đại diện lãnh đạo 3 nhà mạng và ông Trần Văn Dũng, Quyền Giám đốc
Sở TT&TT ký cam kết.

Theo nội dung cam kết: Tất cả các Sim thuê bao (KIT) kích hoạt hòa mạng mới từ ngày 01/11/2016 lưu thông trên thị trường đều là KIT 0 đồng, không có tiền và lưu lượng trong bất kỳ tài khoản nào trước khi nạp thẻ lần đầu; tổ chức lại việc thông tin thuê bao chỉ được thực hiện tại các cửa hàng giao dịch chính thức của doanh nghiệp thông qua hệ thống đăng ký thuê bao nội bộ của doanh nghiệp, phải thực hiện đăng ký đủ thông tin theo quy định; các doanh nghiệp có biện pháp xử lý, thu hồi Sim kích hoạt một cách hiệu quả và hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh, kiểm tra kịp thời, đồng bộ với kế hoạch kiểm tra chéo của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

Bửu Ngọc

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay