Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Ngày 29/3, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 
Hệ thống phần mềm "Quản lý văn bản và điều hành" hỗ trợ những tính năng như quản lý văn bản đến và đi, lưu hành văn bản, xử lý văn bản, tra cứu văn bản, hồ sơ công việc, theo dõi, nhắc việc từng cá nhân... Ngoài ra, có thể trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị trên cùng một hệ thống.

Buổi tập huấn đã giúp cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống phần mềm, từ đó giải quyết các văn bản hành chính nhanh hơn và hạn chế được việc sử dụng văn bản bằng giấy.

Kiều Tước Nguyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử