Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Ngày 29/3, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 
Hệ thống phần mềm "Quản lý văn bản và điều hành" hỗ trợ những tính năng như quản lý văn bản đến và đi, lưu hành văn bản, xử lý văn bản, tra cứu văn bản, hồ sơ công việc, theo dõi, nhắc việc từng cá nhân... Ngoài ra, có thể trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị trên cùng một hệ thống.

Buổi tập huấn đã giúp cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống phần mềm, từ đó giải quyết các văn bản hành chính nhanh hơn và hạn chế được việc sử dụng văn bản bằng giấy.

Kiều Tước Nguyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay