Tân Phước: Ra quân tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Ngày 20/4/2017, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tân Phước tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt I năm 2017.

Theo đó, Trạm Y tế các xã, thị trấn đã thành lập nhiều tổ tuyên tuyên, mỗi tổ có từ 02 - 03 thành viên. Các tổ trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết như: Hướng dẫn người dân dọn dẹp các vật chứa nước đọng; thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng thường xuyên tại hộ gia đình; hướng dẫn người dân nhận biết các triệu chứng của bệnh, cách theo dõi điều trị tại gia đình, cách vệ sinh nhà cửa và phát tờ bướm tuyên truyền về các loại bệnh đầu mùa, trong đó có bệnh sốt xuất huyết.

Qua đó, nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại hộ gia đình, giảm đến mức thấp nhất bệnh sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn.  

Phúc Thịnh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay