Tiền Giang: Hội thảo khoa học về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 18/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến dự có ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương.

Chủ trì hội thảo.

Chủ đề hội thảo: "Vệ sinh an toàn thực phẩm: Trách nhiệm, hiệu quả, tồn tại và giải pháp". Các đại biểu của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang, đã phát biểu tham luận về Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP); Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Quản lý bếp ăn tập thể đảm bảo VSATTP và phòng chống ngộ độc trong các cơ sở giáo dục; Công tác tư vấn và giải quyết khiếu nại về an toàn thực phẩm. Lãnh đạo các địa phương đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quản lý, thanh kiểm tra về VSATTP.

Các đại biểu đã nêu thực trạng công tác đảm bảo ATVSTP còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống văn bản pháp qui về ATTP còn bất cập, khó thực hiện trong thực tiễn. Lực lượng chuyên trách quản lý và thanh kiểm tra ATTP còn thiếu. Trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác kiểm nghiệm ATTP còn hạn chế. Vấn đề dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y hóa chất bảo quản trong nông sản thực phẩm cũng như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chưa được kiểm soát triệt để. Ý thức chấp hành pháp luật về VSATTP của một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng chưa cao,…

Quang cảnh hội thảo.

Qua đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới: Cần có sự tham gia tích cực của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền về VSATTP cho các tầng lớp nhân dân, từ người sản xuất, kinh doanh đến người tiêu dùng đều phải tuân thủ các qui định về VSATTP; các ngành chức năng thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm,…

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác đảm bảo VSATTP là vấn đề rất quan trọng, cấp thiết hiện nay, để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đòi hỏi các sở, ngành, lãnh đạo địa phương các cấp phải tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ, ngày càng có hiệu quả hơn về VSATTP. Ngành Y tế cần ghi nhận các đề xuất giải pháp và kiến nghị tại hội thảo, để tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm đảm bảo VSATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến và ý thức sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng.

                   Quang Thịnh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay