Tập huấn công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin

Ngày 18/4/2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tổ chức tập huấn công tác Hội năm 2017 cho cán bộ phụ trách Hội các huyện: Châu Thành, Tân Phước, Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và thành phố Mỹ Tho. 

Đại biểu được giới thiệu nội dung Chỉ thị 43 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và các văn bản có liên quan; Việc xây dựng tổ chức và phương pháp công tác Hội; Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác vận động, quản lý, sử dụng nguồn lực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin; Công tác tuyên truyền và thi đua. 

Qua tập huấn giúp cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi và xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Đioxin.  

Hải Vân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay