Tiền Giang: Phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2017

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành, thị đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp phát triển thẻ BHYT theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho Tiền Giang. Kết quả, cuối năm 2016, toàn tỉnh có 1.269.131 người tham gia BHYT, tăng 117.000 người so với  năm 2015, tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số đạt 72,5%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh (vượt 1%).

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển BHYT năm 2017 (76,5%), hội nghị đã trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện, cụ thể: Trên cơ sở UBND tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2017, UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho từng xã, phường, thị trấn; xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT, trong đó chú trọng vận động người dân tham gia theo hộ gia đình, học sinh - sinh viên...

Tập trung thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, người sử dụng lao động có dấu hiệu trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT. Tích cực tuyên truyền chính sách BHYT đối với học sinh - sinh viên, vận động và tổ chức thu BHYT học sinh - sinh viên đảm bảo đạt 100% trong năm học 2016-  2017. Liên ngành Y tế - BHXH - Lao động - Thương binh và Xã hội trình phương án để UBND tỉnh quyết định việc sử dụng phần kết dư Quỹ BHYT năm 2015, đề xuất nhóm đối tượng để hỗ trợ mua BHYT...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức khẳng định nhiệm vụ bao phủ BHYT năm 2017 là hết sức quan trọng, xem như chỉ tiêu pháp lệnh, là một trong những tiêu chí thi đua của UBND các huyện, thành, thị. Ông yêu cầu BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với MTTQ tỉnh, các đoàn thể và cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền chính sách BHYT, vận động nhân dân tham gia BHYT cho bản thân và gia đình. Tiếp tục tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu BHYT đến tận ấp, khu phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia. Ngành Y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân tham gia BHYT...

Quốc Việt

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay