Huyện Cai Lậy: Đầu tư trên 144 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2017, huyện Cai Lậy đầu tư trên 144,8 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng, còn lại do ngân sách Nhà nước đầu tư.

Một tuyến đường giao thông ở ấp 2, xã Cẩm Sơn được đầu tư xây dựng
 theo chuẩn nông thôn mới.

Cụ thể, huyện Cai Lậy đã xây dựng và nâng cấp 87 công trình giao thông, thủy lợi, 17 điểm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, Trạm Y tế xã Cẩm Sơn và Phú Nhuận. Riêng hai xã được chọn ra mắt nông thôn mới trong năm 2017 là Cẩm Sơn và Long Tiên, huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nâng cấp Nhà văn hóa xã và Nhà văn hóa liên ấp, cải tạo, xây dựng mới chợ nông thôn...

Đến cuối năm 2017, huyện Cai Lậy có 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 - 18 tiêu chí.

Quế Ngân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay