Nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo theo hình thức đầu tư công

Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo theo hình thức đầu tư công thay vì hình thức BOT như trước đây.

Tuyến kinh Chợ Gạo luôn có mật độ tàu lưu thông nhiều.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo (giai đoạn 2), gồm: nâng cấp mở rộng và tăng độ sâu luồng chạy tàu, xây dựng công trình chống xói lở bờ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh sống dọc theo kinh, nhằm đảm bảo an toàn giao thông thủy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời góp phần phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đồng bằng Nam bộ phù hợp với quy hoạch.

Được biết, trước đây, việc thực hiện dự án xác định theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Mặc dù Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phân tích dự án khả thi về mặt tài chính khi thực hiện đầu tư giai đoạn 2 theo hình thức BOT với điều kiện nhà đầu tư được thu phí sử dụng đường thủy nội địa trên toàn bộ tuyến kinh với chiều dài 28,6km để hoàn vốn đầu tư, tuy nhiên, sau khi thông báo dự án thì dư luận, nhất là các chủ tàu lưu thông hàng hóa thường xuyên trên tuyến kinh cho rằng chưa hợp lý.

T.H

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay