Công ty Điện lực Tiền Giang hỗ trợ hơn 12 tỉ đồng đầu tư nhiều công trình điện trên địa bàn thị xã Gò Công

Năm 2017, Công ty Điện lực Tiền Giang hỗ trợ hơn 12 tỉ đồng để Điện lực thị xã Gò Công (TXGC) đầu tư thực hiện nhiều công trình điện trên địa bàn thị xã. Trong đó, đã đầu tư gần 5 tỉ đồng làm thêm các đường dây từ Trạm biến áp Gò Công để nâng công suất cấp điện cho thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông.

Cũng từ nguồn kinh phí do Công ty Điện lực Tiền Giang hỗ trợ, Điện lực thị xã Gò Công đã đầu tư cho việc đưa lưới điện đi sâu vào các ngõ, hẻm, nhất là đưa lưới điện đến từng hộ dân, giảm số lượng dây dẫn sau điện kế, tránh xảy ra chạm, chập, cháy nổ, thực hiện đảm bảo an toàn trong sử dụng điện.

Hiện nay, Điện lực thị xã Gò Công đang thi công đưa lưới điện về nông thôn thực hiện theo tiêu chí trong xây dựng nông mới. Trong đó, việc đưa điện về nông thôn tại xã Long Hòa đã cơ bản hoàn thành, đây là xã chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2017, kinh phí phục vụ cho công trình này khoảng 6 tỉ đồng.

Minh Truyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay