Cai Lậy: Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở Tây sông Ba Rài

Từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư trên 4 tỷ đồng, huyện Cai Lậy đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở Tây sông Ba Rài thuộc địa bàn ấp Xuân Quang (xã Hội Xuân). Điểm sạt lở có chiều dài 60,4 m, lấn sâu vào đất liền 8m, ảnh hưởng đến diện tích vườn chuyên canh cây ăn trái và việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão, triều cường. Công trình hiện đã thi công đạt trên 65% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.

Công tác khắc phục sạt lở Tây sông Ba Rài diễn ra khẩn trương.

Những năm qua, tình hình sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn huyện Cai Lậy diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Huyện đang tập trung theo dõi diễn biến sạt lở để có kế hoạch ứng phó kịp thời, chủ động gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở, ổn định đời sống, sản xuất của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quế  Ngân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay