Khởi công công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

Vừa qua, tại ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tỉnh Đoàn Tiền Giang kết hợp Huyện Đoàn Cai Lậy và Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phong khởi công xây dựng tuyến đường giao thông liên ấp. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Lễ khởi công xây dựng tuyến đường giao thông liên ấp.

Tuyến đường có chiều dài 850m, ngang 2,5m, kinh phí xây dựng trên 240 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh Đoàn vận động hỗ trợ 63 triệu đồng, còn lại do người dân trên địa bàn ấp đóng góp. Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10/2017, tạo thuận lợi trong lưu thông, chuyên chở hàng hóa cho người dân và diện mạo khang trang ở khu dân cư; đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ góp sức cùng địa phương thực hiện tiêu chí số 2 "Giao thông" của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Quế Ngân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay