TP. Mỹ Tho: Kiểm tra thực địa các công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị

TP. Mỹ Tho vừa tổ chức đoàn kiểm tra thực địa các công trình xây dựng cơ bản thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP. Mỹ Tho.

Ông Nguyễn Trọng Hữu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Mỹ Tho
và ông Phan Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ
 thi công tại Trường Tiểu học Âu Dương Lân.

Đoàn đã đến kiểm tra thực địa tại công trình xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Phường 3); công trình xây dựng Trường Tiểu học Âu Dương Lân (Phường 9) và công trình kè sông Tiền (Phường 2). Tại các công trình này, đoàn kiểm tra đã kiểm tra tiến độ thực hiện, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi công...

Ông Phan Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho chỉ đạo ngành chức năng bổ sung thêm việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy (từ kinh phí dự phòng) vào hạng mục xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường; đối với công trình Trường Tiểu học Âu Dương Lân, ông đề nghị nhà thầu làm hàng rào tách biệt khu vực thi công với sân trường để đảm bảo an toàn cho học sinh. Riêng công trình kè sông Tiền (Phường 2), ông Phan Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các đơn vị nên tăng cường năng lực tư vấn giám sát từng hạng mục, sau khi làm phần kết cấu về thép phải kiểm tra, nghiệm thu trước khi đổ bê tông; giao Ban quản lý dự án làm việc với các nhà thầu để tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công,... 

Thanh Tùng

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay