Tiền Giang tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Tiền Giang đang tích cực khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, sớm đưa các công trình, dự án vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành tập trung thực hiện các nhóm giải pháp quan trọng, như: Khẩn trương tổ chức đấu thầu thi công các công trình trong kế hoạch, đặc biệt là các công trình khởi công mới, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để giải quyết dứt điểm. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác đền bù giải tỏa, hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện thực hiện nhanh dự án và giải ngân, để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ dân sinh. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý, tổ chức đấu thầu theo đúng qui định, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, vừa bảo đảm tính cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả, đồng thời kiên quyết xử lý theo qui định pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm hợp đồng đã ký kết, không có năng lực đảm bảo thi công công trình.

Tỉnh cùng các ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Đối với những công trình, dự án không đảm bảo tiến độ, phải kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, ưu tiên giải ngân vốn kịp thời cho những dự án và công trình triển khai nhanh, có khối lượng thực hiện cao và khả năng hoàn thành sớm với chất lượng tốt, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm triển khai nhanh, có hiệu quả những công trình nằm trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm trên địa bàn, như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các dự án quan trọng làm động lực phát triển kinh tế - xã hội và các công trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu,...

Ngoài ra, Tiền Giang tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực đất đai cũng như tăng cường huy động các nguồn vốn từ nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, để hoàn thiện cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ thông qua các hình thức thích hợp như: Đối tác công tư (PPP), xã hội hóa,...nhằm kịp thời đáp ứng nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực thành thị cũng như các vùng nông thôn.

Năm 2017, Tiền Giang có kế hoạch huy động trên 2.527 tỷ đồng đầu tư cho 829 công trình, dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tỉnh mới hoàn thành 99 công trình, với tổng giá trị khối lượng thực hiện trên 1.080 tỷ đồng. Các công trình còn lại đang tiếp tục thi công, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Nhìn chung, tiến độ hoàn thành còn chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nhiều công trình, dự án chi phí đền bù lớn, công tác giải tỏa chậm; giá cát san lấp và xây dựng đang tăng trong khi nguồn cung hạn chế, tạo "cơn sốt" cát, khiến một số công trình tăng chi phí, không đảm bảo tiến độ thi công và ảnh hưởng đến dự toán xây dựng...

Mộng Tuyết

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay