Tiền Giang: Thành lập Cụm công nghiệp Gia Thuận 2, huyện Gò Công Đông

Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2630/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Gia Thuận 2, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 được đặt tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, với diện tích là 50 ha.

Phạm vi, ranh giới được xác định như sau: Phía Đông, giáp với đất rừng phòng hộ; Phía Tây, giáp với đường đê cũ; Phía Nam, giáp với Cụm công nghiệp Gia Thuận 1; Phía Bắc, giáp với mương Đình.

Ngành nghề thu hút đầu tư: Nhóm ngành công nghiệp cơ khí - lắp ráp; nhóm ngành sản phẩm gỗ; nhóm ngành công nghiệp cao su (không chế biến mủ) và các sản phẩm từ plastic; nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng; nhóm ngành sản xuất vật liệu mới, sợi thủy tinh; nhóm ngành điện tử - điện lạnh; nhóm ngành sản xuất thiết bị, hàng gia dụng; nhóm ngành sản xuất dược phẩm, hóa dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế; nhóm ngành chế biến nông, lâm sản; nhóm ngành hóa lọc dầu; nhóm ngành công nghiệp khí.

Tuấn Anh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay