Tiền Giang đầu tư gần 23 tỷ đồng thi công các công trình phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

Trước tình hình diễn biến thời tiết, thủy văn phức tạp, khó lường, từ đầu năm 2017 đến nay, Tiền Giang đã đầu tư gần 23 tỷ đồng thi công các công trình phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Tỉnh tập trung đầu tư cho các công trình bức thiết như thực hiện bán kiên cố hóa mạng lưới các đập tạm trước đây, đảm bảo đủ sức ngăn lũ và triều cường; làm thủy lợi nạo vét kênh mương nội đồng vừa phục vụ tốt sản xuất, tiêu úng, chống hạn, vừa tiêu thoát lũ khi cần thiết, không để thiên tai gây hại. Trong đó, tỉnh đã thi công bán kiên cố 11 đập ngăn lũ tại các huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Châu Thành và Tân Phước, tổng kinh phí đầu tư trên 3,3 tỷ đồng. Nâng từ năm 2003 đến nay, tỉnh đã đầu tư gần 92 tỷ đồng thực hiện bán kiên cố 1.122 đập tạm tại các huyện, thị phía Tây nằm trong vùng trọng điểm ảnh hưởng lũ lụt.

Các huyện, thị xã trong tỉnh đã tổ chức nạo vét được 121 công trình kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, với tổng chiều dài trên 128.000 m và khối lượng đất đào đắp trên 507.000 m3, nhờ vậy, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông xuân, Xuân hè và Hè thu, phòng tránh nguy cơ thiếu nước bơm tát trong mùa khô hạn vừa qua. Đặc biệt, trước mùa mưa lũ năm nay, tỉnh còn đầu tư thêm 3,3 tỷ đồng đắp 4 đập bằng thép phục vụ ngăn lũ và triều cường, bảo vệ hàng chục ngàn ha đất trồng cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao tại huyện Cai Lậy.

Năm 2017, Tiền Giang phấn đấu gieo sạ trên 207.000 ha với sản lượng thu hoạch trên 1,2 triệu tấn lúa; gần 55.000 ha màu các loại, sản lượng trên 1 triệu tấn và 74.400 ha cây ăn quả các loại, sản lượng thu hoạch 1,38 triệu tấn. Với sự đầu tư bài bản và căn cơ, chủ động, tỉnh Tiền Giang không chỉ đảm bảo sản xuất và đời sống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra mà còn mở ra cơ hội để nông dân địa phương tái cơ cấu cây trồng và mùa vụ theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu và sống chung với lũ.

Minh Trí

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay