Chợ Gạo tập trung xây dựng giao thông nông thôn

Những năm qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, huyện Chợ Gạo đã chủ động ưu tiên nguồn vốn tích cực thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Đường Kênh Giữa, ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy được xây dựng
đạt chuẩn nông thôn mới.

Cụ thể, huyện Chợ Gạo đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là nguồn lực trong dân để xây dựng giao thông nông thôn, chủ động dành nguồn lực, ngân sách địa phương, lồng ghép từ các chương trình dự án, huy động sự tham gia và đóng góp tự nguyện của người dân. Đồng thời, phân công cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn theo từng lĩnh vực, ưu tiên nguồn vốn để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua các ngành, đoàn thể, các buổi sinh hoạt, cuộc họp chi, tổ hội... để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn huyện có 18 tuyến đường huyện quản lý, tổng chiều dài 96,863km, trong đó đã đầu tư nhựa hóa 17 tuyến, dài 82,543 km, đạt tỷ lệ 85,21%; còn lại 01 tuyến, dài 10,32 km, sắp tới sẽ đầu tư với kinh phí khoảng 17 tỷ đồng. Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Trong 15 xã chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới, hiện nay đã có 1 xã đạt chỉ tiêu đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, để các xã chưa đạt hoàn thành chỉ tiêu này cần đầu tư 54 tuyến đường trục xã, dài 105,9 km, ước tính kinh phí 127,08 tỷ đồng. Toàn huyện có 10/15 xã đạt chỉ tiêu đường trục ấp và đường liên ấp ít nhất được cứng hóa, để 5 xã còn lại đạt chỉ tiêu này cần đầu tư 12 tuyến, dài 15,56 km, ước kinh phí 6,224 tỷ đồng. Huyện có 12/15 xã đạt chỉ tiêu đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, 03 xã còn lại cần tiếp tục đầu tư xây dựng 09 tuyến, dài 5,29 km, ước kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng và hầu hết các xã này đều có đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhiều tuyến đường, cầu trên địa bàn các xã từng bước được xây dựng khang trang, rộng rãi theo chuẩn nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Là xã được chọn ra mắt xã nông thôn mới năm 2017, Đảng bộ, chính quyền xã An Thạnh Thủy đang nỗ lực dồn sức thực hiện đạt tiêu chí này. Nhiều tuyến đường bê tông trong ấp đang được nhân dân địa phương cùng góp công, góp sức thực hiện. Tính đến nay, trong 05 tuyến đường xã của An Thạnh Thủy thì đã nhựa hóa, bê tông hóa 04/05 tuyến, dài 11,26/16,04 km, đạt 70,2%; đường ấp có 08 tuyến dài 13,236 km, bê tông 05 tuyến, trải đá cấp phối 03 tuyến, đạt 100%. Ngoài ra, hệ thống đường ngõ, xóm của xã có 25 tuyến, dài 17,545 km, hiện đã bê tông 21 tuyến, trải đá 04 tuyến, đạt 100%. Đặc biệt, trong năm 2017, xã thực hiện nâng cấp láng nhựa đường Liên Hồng dài 4,78km đạt chuẩn nông thôn mới, cấp đường A, mặt đường rộng 3,5m, kinh phí thực hiện 5,7 tỷ đồng. Khi tuyến đường này hoàn thành sẽ đảm bảo xã có 100% tuyến đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa theo quy chuẩn.

Ngọc Xuyên


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay