Chợ Gạo: Xây dựng Nhà văn hóa xã Tân Bình Thạnh với kinh phí 4,5 tỷ đồng

Thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo được đầu tư xây dựng Nhà văn hóa xã để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, với diện tích trên 1.000 m2, kinh phí xây dựng 4,5 tỷ đồng, gồm các hạng mục như hội trường, các phòng chức năng, sân nhà văn hóa, nhà vệ sinh...

Nhà văn hóa xã Tân Bình Thạnh.

Nhà văn hóa hoàn thành và đi vào hoạt động đã giúp xã Tân Bình Thạnh hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Đồng thời, xã có đủ 02 cụm văn hóa liên ấp gồm điểm 01 là trụ sở ấp văn hóa Tân Mỹ, tọa lạc tại ấp Tân Mỹ, diện tích 2.323 m2, tập trung 02 ấp Tân Mỹ và Nhựt Tân; điểm 02 là nhà văn hóa xã tọa lạc tại ấp Bình Cách, diện tích 2.907 m2, tập trung 02 ấp Bình Cách và Song Thạnh.

Ngọc Xuyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay