Thống nhất kế hoạch di dời chợ tự phát khu vực ngã ba Đường tỉnh 864 - đường dẫn vào Trường Chuyên Tiền Giang

Ngày 31/5/2017, Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, cùng các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND TP.Mỹ Tho, UBND xã Trung An tổ chức họp thống nhất kế hoạch sắp xếp, di dời chợ tự phát tại ngã ba Đường tỉnh 864 - đường dẫn vào Trường Chuyên Tiền Giang (ấp Bình Tạo, xã Trung An) vào Đường số 4 trong Cụm công nghiệp Trung An, xã Trung An.

Theo đó, thời gian di dời phải hoàn thành trước ngày 16/6/2017. Trong quá trình tổ chức di dời chợ phải tính toán chặt chẽ, hợp tình, hợp lý và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương hiểu rõ mục đích, yêu cầu việc di dời chợ, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông; đồng thời thông báo rộng rãi đến công nhân việc di dời chợ tự phát trên vào Đường số 4 trong Cụm công nghiệp Trung An. Sau khi di dời chợ, lực lượng chức năng phải thường xuyên kiểm tra, xử lý, ngăn chặn không cho người dân tái nhóm chợ, bày bán hàng hóa tại khu vực chợ cũ.

Được biết, chợ tự phát khu vực ngã 3 Đường tỉnh 864 - đường dẫn vào Trường Chuyên Tiền Giang thời gian qua thường xuyên nhóm chợ mua bán dưới lòng đường, lề đường. Thời gian nhóm chợ từ 15 - 18 giờ hàng ngày, người mua chủ yếu là công nhân ở Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An gây mất trật tự, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông và nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Các lực lượng chức năng của thành phố Mỹ Tho và chính quyền xã Trung An đã tập trung giải tỏa nhiều lần nhưng không kết quả.

Nguyễn Văn Vũ

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay