Xin cấp hoặc thuê đất xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân

Ngày 05/5/2017, Sở Xây dựng Tiền Giang gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (sau đây gọi tắt là Công ty) xin cấp hoặc thuê đất xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân tại Khu dân cư Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

 
Theo Công văn số 145/BXD-QLN ngày 22/5/2017, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách (trong đó có nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất), theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 57 Luật Nhà ở 2014 thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định như sau: “Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư”.

Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: Đối với đô thị từ loại 3 trở lên, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.

Theo văn bản của Sở Xây dựng Tiền Giang, ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Trung An, TP Mỹ Tho, trong đó tại khu đất 3,11ha có bố trí 02ha đất để xây dựng thiết chế phục vụ công nhân lao động theo đề nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và 1,11ha đất để xây dựng nhà ở xã hội. Ngày 29/4/2017, đại diện Công ty đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang giao 1,949ha đất tại Khu dân cư Trung An để xây dựng nhà ở cho công nhân của Công ty, nhiều hơn 0,839ha đất so với diện tích đất còn lại để xây dựng nhà ở xã hội (1,11 ha).

Căn cứ vào văn bản của Sở Xây dựng Tiền Giang và các quy định nêu trên, trường hợp Công ty xin giao hoặc thuê 1,11ha diện tích đất còn lại của Khu dân cư Trung An để đầu tư xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân của Công ty thì liên hệ với UBND tỉnh Tiền Giang để được giao đất, cho thuê đất và chỉ định làm chủ đầu tư nếu không có nhà đầu tư khác đăng ký làm chủ đầu tư; trường hợp nhà đầu tư khác cũng đăng ký làm chủ đầu tư thì phải thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đoan Trang (Nguồn: Báo điện tử Xây dựng)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay