Tháng hành động vì người cao tuổi

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì NCT tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Một tiết mục trong Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi" tỉnh Tiền Giang
năm 2016.

Theo đó, Hội NCT các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban công tác về NCT tiếp tục quán triệt, thực hiện Công văn số 383-CV/TU ngày 22/9/2016 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tháng hành động vì NCT. Hội NCT các cấp phối hợp với cơ quan tuyên tuyền: Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tuyên truyền Tháng hành động vì NCT, phản ánh những hoạt động của tổ chức Hội NCT trong tỉnh. Vận động toàn xã hội quan tâm cùng chung sức chăm sóc đối với NCT không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn.

Hội NCT cấp huyện, cấp xã trong tỉnh phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp rà soát, lập danh sách, đánh giá thực trạng đời sống về NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Tích cực vận động Hội NCT, các tổ chức, mạnh thường quân, nhà hảo tâm tạo nguồn vật chất để hỗ trợ NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động mỗi hội viên đóng góp 5.000 đồng/năm trở lên để xây dựng "Mái ấm NCT" cho hội viên nghèo, khó khăn về chỗ ở. Phấn đấu mỗi huyện, thành, thị hỗ trợ từ 1 - 2 căn mái ấm NCT cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hoàn thành, bàn giao trong tháng 10/2017.

Hội NCT cấp huyện phối hợp với ngành y tế cùng cấp tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục thực hiện chương trình "Mắt sáng cho NCT". Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi thể thao NCT năm 2017, lồng ghép nội dung Tháng hành động vì NCT vào chương trình hội thi.

Triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2017 tập trung từ ngày ban hành đến ngày 30/6/2017.

Hoa Lý

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay