Chi trả tiền bồi thường công trình Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 19/04/2017, Hội đồng Bồi thường Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn huyện Tân Phước đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho 47 hộ dân xã Phước Lập có đất bị ảnh hưởng.

Đợt này, có 47 hộ được chi trả, với số tiền trên 10 tỷ đồng. Tính đến nay, Hội đồng Bồi thường Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã chi trả bồi thường được 107 hộ dân của xã Phước Lập, trên 46 tỷ đồng.

Thanh Lâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử