Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ đầu năm 2017 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú An, huyện Cai Lậy phối hợp với UBND xã ra quân thực hiện 2 đợt "Ngày Thứ sáu xanh - sạch - đẹp", có hơn 120 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Một tuyến đường thực hiện mô hình cờ - đèn trên địa bàn xã.

Kết quả đã tổng vệ sinh khuôn viên trụ sở UBND xã; phát hoang bụi rậm, trồng hoa cặp các tuyến đường nông thôn, tiến hành thu gom 3,5 tấn rác trên tuyến Tỉnh lộ 875 và Huyện lộ 67.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã còn vận động nhân dân xây dựng tuyến đường đèn - cờ ấp 1 với chiều dài 2.300m và tuyến đường ấp 6 với chiều dài trên 2.000m; vận động 30 triệu đồng để xây dựng 1 cây cầu và xây mới 220m đường Ông Cối. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới,...

Qua các hoạt động trên nhằm đưa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Hồng Linh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử