Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ đầu năm 2017 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú An, huyện Cai Lậy phối hợp với UBND xã ra quân thực hiện 2 đợt "Ngày Thứ sáu xanh - sạch - đẹp", có hơn 120 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Một tuyến đường thực hiện mô hình cờ - đèn trên địa bàn xã.

Kết quả đã tổng vệ sinh khuôn viên trụ sở UBND xã; phát hoang bụi rậm, trồng hoa cặp các tuyến đường nông thôn, tiến hành thu gom 3,5 tấn rác trên tuyến Tỉnh lộ 875 và Huyện lộ 67.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã còn vận động nhân dân xây dựng tuyến đường đèn - cờ ấp 1 với chiều dài 2.300m và tuyến đường ấp 6 với chiều dài trên 2.000m; vận động 30 triệu đồng để xây dựng 1 cây cầu và xây mới 220m đường Ông Cối. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới,...

Qua các hoạt động trên nhằm đưa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Hồng Linh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay