Đẩy mạnh phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công

Hiện nay, tỉnh triển khai nhiều biện pháp tích cực, nhằm chăm sóc người có công, gia đình chính sách, đối tượng thương binh và thân nhân liệt sĩ nhiều khó khăn, tạo mọi điều kiện để đối tượng chính sách ổn định cuộc sống.

Tỉnh phát động phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và "ăn trái nhớ kẻ trồng cây". Thường xuyên tổ chức các đoàn thăm viếng, tặng quà đối tượng chính sách và người có công vào các dịp lễ, Tết; đẩy mạnh công tác vận động góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và chương trình xây cất nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó, tỉnh coi trọng việc giải quyết những tồn đọng trong công tác chính sách, huy động các nguồn lực xã hội để trợ giúp đối tượng chính sách vốn làm ăn, chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây trồng - vật nuôi cũng như nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả...

Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua, toàn tỉnh có trên 45.000 người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí gần 9,2 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí địa phương, tỉnh đã tặng quà cho trên 65.000 người có công, trên 10,6 tỉ đồng. Ngoài ra, địa phương đang rà soát, lập danh sách thực hiện điều dưỡng đối với người có công. Dự kiến trong năm 2017, có 12.457 suất điều dưỡng dành cho người có công, kinh phí trên 14,8 tỉ đồng.

Mộng Tuyết

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử