Đẩy mạnh phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công

Hiện nay, tỉnh triển khai nhiều biện pháp tích cực, nhằm chăm sóc người có công, gia đình chính sách, đối tượng thương binh và thân nhân liệt sĩ nhiều khó khăn, tạo mọi điều kiện để đối tượng chính sách ổn định cuộc sống.

Tỉnh phát động phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và "ăn trái nhớ kẻ trồng cây". Thường xuyên tổ chức các đoàn thăm viếng, tặng quà đối tượng chính sách và người có công vào các dịp lễ, Tết; đẩy mạnh công tác vận động góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và chương trình xây cất nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó, tỉnh coi trọng việc giải quyết những tồn đọng trong công tác chính sách, huy động các nguồn lực xã hội để trợ giúp đối tượng chính sách vốn làm ăn, chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây trồng - vật nuôi cũng như nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả...

Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua, toàn tỉnh có trên 45.000 người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí gần 9,2 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí địa phương, tỉnh đã tặng quà cho trên 65.000 người có công, trên 10,6 tỉ đồng. Ngoài ra, địa phương đang rà soát, lập danh sách thực hiện điều dưỡng đối với người có công. Dự kiến trong năm 2017, có 12.457 suất điều dưỡng dành cho người có công, kinh phí trên 14,8 tỉ đồng.

Mộng Tuyết

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay