Cai Lậy: Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cai Lậy kết hợp Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cai Lậy đã tổ chức Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Đại diện lãnh đạo UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 78 gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện và thị xã đến dự.

Tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đại biểu ôn lại lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình; quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống, bạo lực gia đình...

Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Dịp này, đại biểu được giao lưu với các gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu ở các xã, phường và Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung, nhằm sẻ chia những kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hải Vân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử