Hiệu quả phong trào thi đua học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Trong năm qua, lực lượng Công an Phường 1, thị xã Cai Lậy luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với nội dung giáo dục truyền thống cách mạng với việc học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy đối với Công an nhân dân.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 03-CT/BCA-X11 của Bộ về tiếp tục "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đinh hướng dư luận và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, đã quán triệt và thực hiện nghiêm 19 điều đảng viên không được làm và 11 điều cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân không được làm; tăng cường được sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động, xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh.

Ban Chỉ huy Công an Phường 1 thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh yêu ngành, mến nghề, kính trọng lễ phép với nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ, chiến sĩ về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và của ngành nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng lễ tiết, tác phong văn hóa ứng xử chuẩn mực, thực hiện nghiêm Quy chế, quy trình công tác, chấp hành điều lệnh nội vụ, điều lệnh Công an nhân dân, chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch vững mạnh, bản lĩnh về chính trị, giỏi về nghiệp vụ và trong năm qua Công an phường không có cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, Công an phường thực hiện tốt và hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng ủy- UBND phường về việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên kiểm tra, rà soát lại các quy định, thủ tục hành chánh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân giải quyết công việc được nhanh chóng, không gây phiền hà; các thủ tục hành chánh, các loại mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong nội bộ, các quy trình công tác, đề xuất bãi bỏ những thủ tục, khâu công tác gây phiền hà trong giải quyết công việc có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, cùng kiểm tra quy chế, quy trình công tác hạn chế việc cán bộ, chiến sĩ sách nhiễu gây phiền hà cho người dân.

Công an phường tăng cường nắm tình hình, xây dựng, bố trí cơ sở mật, quần chúng tốt, giám sát, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng quản lý; thực hiện tốt việc bổ sung thông tin điều tra cơ bản, nắm di biến động của các loại tội phạm trên địa bàn và giám sát chặt chẽ các đối tượng từ nơi khác đến, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những biểu hiện nghi vấn có biện pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi, vi phạm pháp luật, nên tình hình an ninh trật tự ở phường được giữ vững và ổn định.

Thanh Tâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay