Tân Phước: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Năm 2016, tổng số hộ nghèo toàn huyện Tân Phước là 1.246 hộ, chiếm tỉ lệ 8,2% so với tổng số hộ toàn huyện.  Đến cuối năm, nhờ đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tỉ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 6,6%, đạt kế hoạch đề ra.

Theo đó, toàn huyện có 415 hộ nghèo được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng; 475 hộ cận nghèo được vay trên 13 tỷ đồng; 119 lượt học sinh, sinh viên được vay trên 3,2 tỉ đồng;... Thực hiện mua thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; tiếp tục thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ cấu giá bán lẻ điện cho hộ nghèo,... Công tác nhà ở cho hộ nghèo được thực hiện tốt; các chính sách về dạy nghề, tư vấn việc làm được thực hiện đồng bộ.

Phúc Thịnh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử