Tân Phước: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Năm 2016, tổng số hộ nghèo toàn huyện Tân Phước là 1.246 hộ, chiếm tỉ lệ 8,2% so với tổng số hộ toàn huyện.  Đến cuối năm, nhờ đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tỉ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 6,6%, đạt kế hoạch đề ra.

Theo đó, toàn huyện có 415 hộ nghèo được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng; 475 hộ cận nghèo được vay trên 13 tỷ đồng; 119 lượt học sinh, sinh viên được vay trên 3,2 tỉ đồng;... Thực hiện mua thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; tiếp tục thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ cấu giá bán lẻ điện cho hộ nghèo,... Công tác nhà ở cho hộ nghèo được thực hiện tốt; các chính sách về dạy nghề, tư vấn việc làm được thực hiện đồng bộ.

Phúc Thịnh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay