Gò Công Đông: Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc

UBND huyện Gò Công Đông vừa tổ chức Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Ngày 20/3/2017 với chủ đề: "Yêu thương và chia sẻ", đã gửi đi thông điệp: Hãy hành động về gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tạo ra môi trường sống, làm việc hạnh phúc hơn; trách nhiệm cộng đồng, mỗi gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc...

Chương trình đã tổ chức giao lưu gặp gỡ và tọa đàm với ba gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện gần 97% gia đình văn hóa trong toàn huyện, các gia đình đã chia sẻ bí quyết chăm sóc, nuôi dạy con, bình đẳng giới, xử lý, giải quyết những bất hòa trong gia đình...

Hiện huyện có 13/13 Câu lạc bộ (CLB) xây dựng gia đình hạnh phúc, hàng tháng các CLB duy trì sinh hoạt. Qua đó, nhân dân có ý thức hơn về công tác gia đình, trách nhiệm của cá nhân trong gia đình và ngoài xã hội. Ngoài ra, toàn huyện có 65 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, với 275 thành viên. Năm 2016, các tổ đã tuyên truyền, vận động, giải quyết 17 vụ, bạo lực gia đình, ly hôn. Qua tư vấn, giải thích, các trường hợp nêu trên đều đồng tình và chấp nhận cách giải quyết của tổ, an tâm quay về gia đình.

Thu Hồng - Quốc Toàn

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay