Tân Phước: Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Ngày 16/3/2017, UBND huyện Tân Phước tổ chức Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Ông Trần Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp mặt.

 
Sau khi ôn lại lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, 13 gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện tham gia thi hát karaoke, đồng thời giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa...

Những năm qua, huyện đã thực hiện nhiều đề án, mô hình thiết thực nhằm tạo những bước tiến mới vững chắc trong hoạt động của công tác gia đình trên địa bàn. Trong năm 2016, huyện đã thành lập mới 03 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và duy trì sinh hoạt có hiệu quả 10 Câu lạc bộ điểm về phòng chống bạo lực gia đình, thu hút trên 1.200 lượt gia đình tham gia.

Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá trên địa bàn huyện ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Cuối năm 2016, toàn huyện có trên 14.570 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 95,20%, đây là điều kiện thuận lợi để từng gia đình phát triển bền vững về mọi mặt, là những tế bào lành mạnh của xã hội.

Dịp này, ông Trần Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kêu gọi các cấp, các ngành và cộng đồng trong toàn huyện quan tâm hơn nữa đến bản thân, gia đình và cộng đồng; phấn đấu rèn luyện, làm những việc tốt với gia đình và cộng đồng, để hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2017 với chủ đề: "Yêu thương và chia sẻ" nhằm thực hiện mục tiêu: Phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc; nâng cao nhận thức toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc.

Thanh Luông - Thanh Lâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử