Gò Công Tây: Hội nghị đối thoại thuế với doanh nghiệp

Chiều ngày 16/3/2017, tại hội trường Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị đối thoại thuế với doanh nghiệp lần 1 năm 2017.

Đại diện Chi cục Thuế huyện đã thông qua hướng dẫn công tác kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, các biểu mẫu quy định của ngành thuế, một số lưu ý  khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ quyết toán thuế, chi phí khấu hao tài sản khi làm hồ sơ quyết toán, hồ sơ kê khai thuế điện tử, các quy định chính sách về thuế hiện hành, đối tượng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách thuế mới trên lĩnh vực khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và các vấn đề khác có liên quan đến nộp thuế cần triển khai thực hiện trong năm 2017. Qua đó, nhằm giúp các doanh nghiệp, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ nộp thuế.

Kim Lan

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay