Gò Công Tây: Hội nghị đối thoại thuế với doanh nghiệp

Chiều ngày 16/3/2017, tại hội trường Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị đối thoại thuế với doanh nghiệp lần 1 năm 2017.

Đại diện Chi cục Thuế huyện đã thông qua hướng dẫn công tác kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, các biểu mẫu quy định của ngành thuế, một số lưu ý  khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ quyết toán thuế, chi phí khấu hao tài sản khi làm hồ sơ quyết toán, hồ sơ kê khai thuế điện tử, các quy định chính sách về thuế hiện hành, đối tượng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách thuế mới trên lĩnh vực khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và các vấn đề khác có liên quan đến nộp thuế cần triển khai thực hiện trong năm 2017. Qua đó, nhằm giúp các doanh nghiệp, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ nộp thuế.

Kim Lan

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử