Tập trung rà soát, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn

Mới đây, ngày 07/3/2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SLĐTBXH "Về việc vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc tự nguyện về nước, không ở lại cư trú bất hợp pháp đợt I năm 2017", nhằm rà soát và tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động của tỉnh hiện đang làm việc tại Hàn Quốc tự nguyện về nước khi hết hợp đồng.

Trong đó, đặt ra yêu cầu các huyện, thành, thị phải rà soát, nắm bắt chính xác tình hình lao động tại địa phương đang làm việc ở nước ngoài, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, trước mắt vận động ít nhất 60% lao động đã hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc trở về nước.

Theo thông tin từ Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TBXH, tỷ lệ lao động của tỉnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc năm 2016 chiếm gần 39%, đây là mức cao hơn trung bình cả nước, nếu tỷ lệ này không được kéo giảm thì những huyện, thành, thị nào của tỉnh có tỷ lệ cao, địa phương đó không được tham gia đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (năm 2016 Bộ đã cấm 44 huyện, thành, thị trong cả nước không cho tham gia).

Thống kê của Sở LĐ-TBXH cho thấy, Tiền Giang hiện có 47 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và 15 lao động phải về nước trong năm nay, chưa kể còn 13 trường hợp chưa xác định được, do trước đây số lao động này di dân vào tỉnh từ các địa phương khu vực phía Bắc, gia đình hiện đã dời đi nơi khác sinh sống, không còn ở địa phương,...

Hiện nay, đối với Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia khác, việc cư trú bất hợp pháp của người nước ngoài không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, mà còn có các yếu tố liên quan đến an ninh quốc gia, đây chính là nguyên nhân để lý giải vì sao các cơ quan chức năng của nước sở tại liên tục triển khai các đợt truy quét các lao động cư trú quá hạn, kể cả pháp luật nước họ cũng xử lý rất nặng các doanh nghiệp sở tại sử dụng lao động bất hợp pháp (phạt tiền nặng và có thể cả xử lý hình sự).

Vì vậy, nếu lao động Việt Nam ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ đối mặt với tương lai nhiều rủi ro, bất ổn, chưa chắc doanh nghiệp nào dám nhận vào làm "lậu", còn nếu "lông bông" mà bị trục xuất về nước sẽ đối diện chế tài xử phạt tiền lên đến hàng chục triệu đồng và bị cấm (có thời hạn) đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể: Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", người lao động làm việc cư trú bất hợp pháp sau khi hết hợp đồng lao động ở nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng, buộc phải về nước, bị cấm 2 năm không được đi làm việc tại nước ngoài,...

Để vận động có hiệu quả người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn khi hết hợp đồng, Kế hoạch số 29/KH-SLĐTBXH của Sở LĐ-TBXH có nêu rõ từng hình thức, nội dung tuyên truyền, thành phần tham gia và phân công cụ thể từng thành viên tham gia, định kỳ có báo cáo kết quả vận động, trong đó, nêu rõ vai trò quan trọng của cơ quan báo, đài, cổng thông tin điện tử trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động tham gia xuất khẩu tại thị trường Hàn Quốc, đặc biệt là các nguy cơ rủi ro mà người lao động phải đối mặt khi làm việc, cư trú bất hợp pháp.

Ngành chỉ đạo các Phòng LĐ-TBXH 11 huyện, thành, thị phối hợp các xã, phường, thị trấn thành lập tổ vận động đến các gia đình có con em làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc) đã hết hạn chưa về nước ký cam kết vận động con em thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... cùng phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên có người thân hiện đang làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng.

Được biết, sắp tới tại các huyện có nhiều lao động hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc mà chưa về như các huyện Cái Bè, Cai Lậy..., tổ công tác của tỉnh sẽ phối hợp vận động, còn đối với huyện có ít lao động như Tân Phước, Gò Công Đông, TX Gò Công..., địa phương sẽ chủ động tự tổ chức vận động, tuyên truyền...

Quốc Anh 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay