Quyết tâm "Xây dựng thị xã Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị" giai đoạn 2016 - 2020

Chiều ngày 16/3, UBND thị xã Gò Công (TXGC) tổng kết Nghị quyết số 05 và triển khai Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VI về  "Xây dựng TXGC đạt chuẩn văn minh đô thị", giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu nghe triển khai Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về lãnh đạo xây dựng thị xã đạt chuẩn "Văn minh đô thị" (VMĐT) giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 77 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng TXGC đạt chuẩn VMĐT giai đoạn 2016 - 2020"; tóm tắt Đề án xây dựng TXGC, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn VMĐT, giai đoạn 2016 - 2020, có 04 phần chính, gồm: Cơ sở và sự cần thiết xây dựng TXGC đạt chuẩn VMĐT; Thực trạng kinh tế - văn hóa xã hội quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2013 - 2015; Mục tiêu xây dựng TXGC đạt chuẩn VMĐT giai đoạn 2016 - 2020, trong đó TXGC phấn đấu xây dựng đạt 7 tiêu chuẩn "VMĐT" giai đoạn 2016 - 2020, các nhiệm vụ và 07 giải pháp cơ bản, quy trình xây dựng TXGC đạt chuẩn VMĐT giai đoạn 2016 - 2020.

4 năm qua, cả hệ thống chính trị thị xã đoàn kết tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với thực hiện Đề án xây dựng thị xã đạt chuẩn VMĐT, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu cơ bản đạt 7 tiêu chuẩn "VMĐT" giai đoạn 2013 - 2015.

Thị xã giữ vững 62 ấp, khu phố văn hóa, trên 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 41 con đường, 25 cơ sở thờ tự, 03 chợ và 02 công viên văn hóa, hoàn thành việc chuyển đổi danh hiệu 12 xã, phường văn hóa sang danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị". Đến ngày 08/9/2015, thị xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn VMĐT giai đoạn 2013 - 2015.

Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã quan tâm tập trung thực hiện thành công Đề án "Xây dựng TXGC đạt chuẩn VMĐT" giai đoạn 2016 - 2020.

Huỳnh Cẩm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử