Huyện Tân Phước: Gỡ khó cho các hộ chăn nuôi để phát triển theo hướng an toàn thực phẩm

Ngày 18/4/2017, tại huyện Tân Phước, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh phối hợp UBND huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị phát triển chăn nuôi trang trại theo hướng an toàn thực phẩm (VietGAP) trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước, đến cuối năm 2016, tổng đàn heo của huyện có trên 12.800 con, đàn bò hơn 3.100 con và gần 340.000 con gia cầm các loại. Trong đó, có 25 cơ sở chăn nuôi quy mô vừa, 02 cơ sở quy mô lớn và 68 cơ sở quy mô nhỏ. Đến nay, đã có 44 hộ tham gia Đề án Truy xuất nguồn gốc thịt heo của Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vẫn chưa có hộ chăn nuôi nào được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các trang trại bày tỏ nguyện vọng được lãnh đạo huyện và các ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch chăn nuôi, để tạo thuận lợi cho các trang trại thực hiện đầy đủ thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Mẫn - Chủ tịch UBND huyện cho biết: Những vướng mắc nêu trên xuất phát từ việc các trang trại không thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi xây dựng. Để tháo gỡ khó khăn đó, các chủ trang trại cần có văn bản gởi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, trên cơ sở đó, UBND huyện xem xét, hướng dẫn giải quyết. Ông cũng khẳng định: VietGAP là hướng đi tất yếu trong sản xuất, chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Các trang trại cần liên kết thành lập tổ hợp tác, để đáp ứng các đơn đặt hàng với số lượng lớn và được hưởng chính sách theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Thanh Luông - Thanh Lâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử