Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội Đông nhận Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 17/3, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội Đông đã tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2016 và đại hội nhiệm kỳ lần thứ V (2017 - 2022). Đến dự có ông Võ Thanh Nhã, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang, ông Lê Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Tiền Giang.


Ông Lê Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Tiền Giang trao Bằng khen
 của Liên minh HTX Việt Nam cho Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội Đông.

Trong nhiệm kỳ IV (2012 - 2017), với sự nỗ lực và tâm huyết của tập thể cán bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, dự báo, đề ra những giải pháp hữu hiệu, đồng thời biết tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của ngành cấp trên, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội Đông đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội thành viên giao, doanh số hoạt động và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

Riêng năm 2016 số thành viên có biến động, do thực hiện theo Thông tư số 04 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cơ cấu lại địa bàn hoạt động và rà soát giảm thành viên cũ không còn giao dịch, nên số lượng thành viên đến cuối năm là 1.480 thành viên (trong đó có phát triển 135 thành viên mới). Tính đến hết ngày 31/12/2016, đã giải quyết cho 1.190 lượt thành viên vay vốn, doanh số cho vay là 72.369 triệu đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm là 54.690 triệu đồng, gồm vay sản xuất - kinh doanh, vay tiêu dùng phục vụ đời sống, so với đầu năm tăng 2.336 triệu đồng, tỷ lệ tăng 4,5%.

Đến cuối năm 2016, nợ nhóm 2 - 3 - 4 - 5 đều không có. Tổng thu nhập đến cuối năm lớn hơn chi phí là 1.099 triệu đồng, Quỹ tín dụng Tân Hội Đông là 1 trong 2 quỹ hoạt động có hiệu quả nhất (tỉnh có 16 Quỹ tín dụng nhân dân), được ông Võ Thanh Nhã, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang đánh giá cao.

Do đó, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội Đông được nhận Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam và Bằng khen UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh công nhận "Tập thể lao động xuất sắc" và được xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Anh Tuấn

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử