Cái Bè: Mận An Phước có mức giá cao kỷ lục

Nhiều nhà vườn trồng mận An Phước ở huyện Cái Bè rất phấn khởi, vì giá mận đang tăng cao. Hiện thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

 
Với giá này, nhà vườn thu lãi trên 200 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí. Theo thương lái, nguyên nhân giá mận An Phước tăng là do mận đang ở thời điểm nghịch vụ, nguồn cung không đáp ứng thị trường.

Trước đây, huyện có khoảng 2.000 ha trồng mận An Phước. Do giá đứng ở mức thấp trong thời gian dài nên nhiều nông dân đã đốn bỏ hơn 1/2 diện tích để trồng cây ăn trái khác.

Chiêu Nam

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử