Học và làm theo Bác với những việc làm thiết thực

Em Lê Phan Nguyễn Hữu Thuận (sinh năm 1994) - cán bộ tiếp nhận và trả kết quả UBND Phường 2 là một trong những cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho tặng giấy khen tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa được Thành ủy Mỹ Tho tổ chức. 

Lê Phan Nguyễn Hữu Thuận (đứng bìa trái) nhận giấy khen của UBND
TP. Mỹ Tho. 

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang, Thuận bắt đầu tham gia công tác Đoàn tại Chi đoàn khu phố 4, Phường 2 với vai trò Bí thư Chi đoàn. Từ tháng 6/2015 đến nay, Thuận được tuyển dụng làm cán bộ tiếp nhận và trả kết quả - UBND phường. 

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của bản thân, Hữu Thuận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ba năm giữ vai trò Bí thư Chi đoàn, em đã tổ chức nhiều hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại địa bàn dân cư sôi nổi, thiết thực và đạt hiệu quả cao. 

Cụ thể, Chi đoàn đã giúp gần 30 thanh niên có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; hỗ trợ vốn, giúp đỡ gia đình 1 đoàn viên vươn lên thoát nghèo bền vững; thường xuyên tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách neo đơn.

Qua đánh giá xếp loại, 3 năm liền (từ 2012 - 2014), Chi đoàn khu phố đều được công nhận là Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh và những thành tích đạt được, vào tháng 12/2014, Lê Phan Nguyễn Hữu Thuận vinh dự được vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thuận cho biết: "Là một đảng viên - cán bộ trẻ, tôi luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Trong những năm qua, tôi đã có những việc làm cụ thể, thiết thực học và làm theo Bác từ công việc chuyên môn cho đến cuộc sống hàng ngày. Hàng năm, căn cứ vào nội dung chuyên đề do Bộ Chính trị phát động, tôi đều đăng ký các việc làm theo Bác cụ thể, phù hợp với điều kiện công tác và bản thân; đồng thời hàng tháng, hàng quý tôi đều kiểm tra, đánh giá, xem lại tôi đã làm được gì và kết quả ra sao, từ đó rút ra kinh nghiệm, đề ra những giải pháp phù hợp..." 

Ngoài ra, Hữu Thuận luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt những quy định về thủ tục, quy trình, thời gian tiếp nhận và trả kết quả để tránh gây phiền hà cho người dân. Bên cạnh việc tận tình hướng dẫn người dân hoàn thành hồ sơ, Thuận còn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp; để từ đó có hướng tham mưu, đề xuất lãnh đạo, ngành chức năng giải quyết thấu đáo cho người dân. 

Ông Trương Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy Phường 2 nhận xét: "Thuận là cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn, có tuổi đời còn khá trẻ - 22 tuổi, nhưng là một trong những cán bộ thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trong học tập và làm theo Bác: Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lối sống, đạo đức, tác phong tốt, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của một cán bộ; đối với nhiệm vụ được giao Thuận luôn hoàn thành dù là nhiệm vụ chính hay kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, dù là cán bộ ngoài định biên nhưng Thuận đã tự đăng ký tham gia chương trình đào tạo chuyên ngành đại học Luật. Đây là một cán bộ gương mẫu, cán bộ dự nguồn của Phường 2".

Nhất Thi

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay