Thị xã Gò Công: Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các cấp ủy cơ sở vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của từng đơn vị, tạo sự chuyến biến trong nhận thức và hành động của đảng viên và nhân dân. Những kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo thường xuyên, sát với thực tiễn trong triển khai thực hiện của Đảng bộ thị xã.

Qua 5 năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai các bước cụ thể như thành lập Bộ phận giúp việc, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phát động phong trào thi đua theo chuyên đề từng năm. Cụ thể như năm 2011 triển khai, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

Đây là chuyên đề chính, bao quát chủ đề của toàn khóa, thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập và làm theo cho những năm tiếp theo. Năm 2012, cùng với việc tiếp tục quán triệt thực hiện chuyên đề toàn khóa đã gắn giới thiệu 3 tác phẩm "Đường kách mệnh", "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" và "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2013 là chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" và nội dung của tác phẩm "Dân vận", "Đạo đức cách mạng", "Sửa đổi lối làm việc"; và năm 2014 là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và năm 2015 là trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bình quân hàng năm có trên 98% đảng viên, 97% cán bộ, công chức ngoài Đảng tham gia quán triệt, học tập.

Cùng với việc tăng cường quán triệt trong cán bộ, đảng viên, để thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, Thị ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các ngành, các giới, từng tổ chức đoàn thể, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng và gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, xem đây là cơ sở quan trọng để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Trong đó, nổi bật là đã chỉ đạo Bộ phận giúp việc Thị ủy sưu tầm hình ảnh về di chúc của Bác, thực hiện việc Học tập và làm theo Bác và mở phòng triển lãm tại Nhà Truyền thống lưu giữ hình ảnh tư liệu để tuyên truyền. Cùng với đó là tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác.

Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các tổ chức cơ sơ Đảng, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ kỳ của chi bộ trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng của toàn Đảng bộ thị xã và là một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên vào cuối năm.

Hiểu rõ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác, ý thức tu dưỡng đạo đức và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là những lĩnh vực, cơ quan tiếp xúc nhiều với dân đã được nâng lên, hầu hết luôn thể hiện tốt ý thức và hành động gương mẫu thực hiện các nội dung về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trọng tâm là chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao và công việc chung của cơ quan, đơn vị; sửa đổi phong cách, lề lối làm việc, hàng năm có trên 99% đảng viên, 97% cán bộ, công chức đăng ký các phần việc làm theo Bác, thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức.

Bà Trần Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Phường 2 cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy luôn nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Chú trọng việc giáo dục, theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt là xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ phù hợp với điều kiện công tác từng cơ quan để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức hàng ngày. Đưa việc "Học tập và làm theo tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt của chi bộ và trở thành nền nếp nhiều năm nay, xem đây là tiêu chí đánh giá xếp loại chi bộ cuối năm. Còn tại cơ quan, đơn vị đã xây dựng được thói quen tốt, khuyến khích việc làm tốt, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên. Học theo Bác đã xuất hiện nhiều cách làm hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu tỏa sáng với nhiều mô hình thiết thực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng cùng học tập và làm theo Bác, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hồng Muội, Phó Bí thư Thị đoàn chia sẻ: Cán bộ, công chức học theo Bác đã có những việc làm thiết thực: "Làm hết việc chớ không chờ hết giờ, làm ngoài giờ để công việc đạt chất lượng, hiệu quả cao và sớm hơn thời gian quy định; thực hiện văn hóa nơi công sở, nêu gương thực hiện phong cách quần chúng "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", thực hành tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, nhiên liệu, tiếp khách, báo chí, ân cần, vui vẻ khi giao tiếp và giải quyết kịp thời các yêu cầu của nhân dân tại công sở; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đồng nghiệp và nhân dân nơi cư trú,..."

"Làm theo Bác, Ban chỉ huy Quân sự từ thị đến xã, phường đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, đặt lên hàng đầu công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kíp trực và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu theo quy định, giữ vững an toàn các mục tiêu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường huấn luyện, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ đã cần mẫn, tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý vũ khí trang bị, nhằm hạn chế thấp nhất sự xuống cấp, kéo dài được tuổi thọ của vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu" - Thượng tá Mai Văn Đức - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thị xã cho biết việc Học tập và làm theo Bác tại đơn vị như vậy.

Còn bác sĩ Trần Thị Minh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX bộc bạch: "Thực hiện lời căn dặn của Bác, bản thân là bác sĩ luôn ghi nhớ và làm theo khi chăm sóc sức khoẻ, điều trị bệnh cho mọi người. Mặc dù áp lực của công việc ngày càng nhiều, nhưng bản thân luôn tự nhủ phải tận tình chu đáo chăm sóc cho bệnh nhân, "Đến - tiếp đón niềm nở, Ở - chăm sóc tận tình, Về - dặn dò chu đáo", hạn chế đến mức thấp nhất không để xảy ra sơ sót trong chẩn đoán, điều trị bệnh là những việc mà bản thân tôi cũng như đội ngũ y, bác sĩ đăng ký để thực hiện sứ mệnh của những thiên thần áo trắng!".

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị, thị xã có 2 lần được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng lá cờ đầu về triển khai  học tập và làm theo Bác và mới đây được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 85 tập thể, trên 300 cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp, các ngành, đoàn thể biểu dương qua học tập và làm theo Bác, 6 tập thể, và 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 4 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 42 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trên 300 tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh, cùng hàng trăm lượt tập thể lao động xuất sắc, hàng ngàn lượt cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng giấy khen qua phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là có gần 80 tập thể, trên 200 gương người tốt việc tốt trong công tác từ thiện xã hội, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi địa phương được biểu dương, khen thưởng đột xuất. 

Thu Trà

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay