Thị ủy Gò Công đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vừa qua, Thị ủy Gò Công tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai các bước cụ thể như thành lập Bộ phận giúp việc, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phát động phong trào thi đua theo chuyên đề từng năm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong các ngành, các giới, tổ chức đoàn thể để thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bình quân hàng năm có trên 98% đảng viên, 97% cán bộ, công chức ngoài Đảng tham gia quán triệt, học tập các chuyên đề.

Bộ phận giúp việc Thị ủy còn sưu tầm hình ảnh tư liệu, di chúc của Bác, các hoạt động thực hiện việc học tập và làm theo Bác, mở phòng triển lãm tại Nhà Truyền thống nhằm lưu giữ hình ảnh tư liệu tuyên truyền. Đồng thời, Thị ủy tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ kỳ của chi bộ, trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng của toàn Đảng bộ thị xã và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên vào cuối năm.

Nhờ đó, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên, biểu hiện qua các hành động tự giác hàng ngày trong các mối quan hệ gia đình, công việc, tập thể, cộng đồng, thực hiện văn hóa nơi công sở, nêu gương thực hiện phong cách quần chúng "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", thực hành tiết kiệm, ân cần, vui vẻ khi giao tiếp và giải quyết kịp thời các yêu cầu của nhân dân tại công sở; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết gắn bó với đồng nghiệp và nhân dân nơi cư trú,... Nhiều đoàn viên, hội viên đã tích cực học tập và làm theo Bác, đi tiên phong trên các lĩnh vực đóng góp xây cất nhà Tình đồng đội, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, tiết kiệm, cần mẫn trong sản xuất, tích lũy, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng cho 16 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Trà

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay