Khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 7/9, tại Nhà Văn hóa thành phố Mỹ Tho, Ban Tuyên giáo Thành ủy Mỹ Tho tổ chức khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể thành phố, các phường, xã và các báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thí sinh Lê Trọng Toán, đơn vị Đảng bộ Quân sự thành phố
trình bày phần dự thi.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho về tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016, các cơ sở Đảng, các ngành, đoàn thể của thành phố đã tích cực hưởng ứng cuộc thi, với 82 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức đăng ký tham gia. Qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức đã chọn 36 thí sinh tham gia vòng thi kể chuyện.

Thanh Hiền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay