Tuổi trẻ Chợ Gạo: Nỗ lực học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn huyện Chợ Gạo đã cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, phù hợp với đoàn viên, thanh niên, từ đó phát hiện, tuyên dương nhiều điển hình trong học tập và làm theo lời Bác.

Với phương châm "Mỗi đoàn viên một phần việc thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thanh niên", đoàn viên khối Nông thôn phối hợp Ban Tuyên giáo và Hội Cựu chiến binh kể 01 câu chuyện về Bác lồng ghép trong nội dung sinh hoạt Chi đoàn, sau đó cho đoàn viên đăng ký 01 việc làm thiết thực; đoàn viên khối Công chức Nhà nước thực hiện mô hình chấp hành giờ giấc làm việc, thực hiện cải cách hành chính, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp; đoàn viên khối các Trường THPT tham gia xây dựng pa-nô về hình ảnh và trích bài nói, bài viết của Bác, điển hình như đơn vị: Bình Ninh, Lương Hòa Lạc,...

Bên cạnh, việc đăng ký "làm theo" Bác được Huyện Đoàn quan tâm triển khai xuống cơ sở, gắn với 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình "Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới"; Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn",...

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào các phong trào, chương trình, hoạt động chính trị lớn của toàn Đoàn, trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn và Đoàn cơ sở. Đến nay, 100% cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở, 95% đoàn viên đăng ký chương trình Rèn luyện đoàn viên, 100% đội viên đăng ký chương trình Rèn luyện đội viên gắn với thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua đó, Huyện Đoàn đã tuyên dương và trao giấy công nhận "Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2016" cho 15 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ngọc Duyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay