Tuổi trẻ Tân Phước học tập và làm theo gương Bác

Huyện Đoàn Tân Phước vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5 năm qua, Huyện Đoàn đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị bằng 02 phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập nghiệp". Tổ chức 115 chương trình trao học bổng và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng; trục vớt lục bình trên các lưu vực sông với trên 96 km, trồng 75.000 cây xanh.

Phối hợp với các ngành có liên quan dạy nghề cho gần 700 thanh niên, đã giới thiệu việc làm cho hơn 560 thanh niên. Qua các phong trào đã có 153 đoàn viên, thanh niên được các cấp biểu dương, trong đó có 25 thanh niên được tỉnh biểu dương các mô hình hay như: "Thắp sáng niềm tin cho thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện", mô hình nuôi rắn ở xã Tân Hòa Thành, "Ánh sáng an ninh" trên các tuyến đường nông thôn,...

Dịp này, Huyện Đoàn tặng giấy khen cho 05 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" 05 năm (2011-2016).

Thanh Nhàng

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay