Đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ

Trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cai Lậy tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tăng cường tuyên truyền được 2.864 cuộc có 22.348 lượt hội viên, phụ nữ và tham dự.

Qua tuyên truyền, vận động, đã có 97% số lượng hội viên và chị em đăng ký thực hiện; đến cuối năm qua bình xét có 93% hội viên, phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm như: Tổ heo đất, Heo đất gia đình, Hủ gạo tình thương, tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt ở các cơ sở Hội.

Trong năm, Hội Phụ nữ phát triển thêm mới 3 tổ nuôi heo đất, có 37 chị tham gia; Hội duy trì tốt mô hình Hủ gạo tình thương, đã đóng góp được 5.321 kg gạo, trị giá trên 53 triệu đồng, giúp cho 341 chị em hội viên nghèo, khó khăn trong cuộc sống. Với mô hình tiết kiệm điện, nước, chị em đã tiết kiệm được 36.511 kWh điện và 22.412 m3 nước, trị giá trên 162 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ nuôi heo đất trích trên 110 triệu đồng tiết kiệm giúp đỡ cho 241 chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, làm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, may túi xách xuất khẩu tăng thu nhập ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo, giảm khó một cách bền vững.

Đồng thời, Huyện hội lập danh sách gởi Văn phòng Tỉnh hội 24 gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, như thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, rèn luyện chị em phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch", gắn với chương trình "1 tăng 4 giảm"; làm tốt công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong các cuộc họp sinh hoạt chi, tổ hội, tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm, trên hệ thống thông tin đại chúng cơ sở và các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo có sức lan tỏa thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện và cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đây cũng là đơn vị nổi bật trong việc thực hiện có hiệu quả các mô hình tiết kiệm theo gương Bác.

Thanh Tâm


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay