Tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968
Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị (12-1967) và Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 (1-1968) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Mỹ Tho, Thành ủy Mỹ Tho, Phân ban cán sự Gò Công chủ trương mở cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Thành phố Mỹ Tho được Khu ủy chọn làm trọng điểm chính trong cuộc tiến công và nổi dậy. Với phương châm vừa xây dựng lực lượng, vừa tấn công địch để tạo lực, tạo thế mới. Mục tiêu chủ yếu là Thành phố Mỹ Tho, Thị xã Gò Công,  các huyện tự lực giải phóng.

24 giờ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân (tức đêm 29 tháng 1 năm 1968), cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân bắt đầu. Ta và địch quần nhau suốt 2 ngày trong thành phố. Sáng mùng 3 Tết lính Mỹ ở căn cứ Đồng Tâm kéo xuống Thành phố cùng với 3 tiểu đoàn của sư đoàn 7 ngụy và 2 chi đoàn thiết vận xa tập trung phản kích. Lực lượng ta chặn đánh quyết liệt, diệt gọn 1 tiểu đoàn Mỹ, 1 tiểu đoàn ngụy và 20 xe M.113. Ta vừa chiến đấu đánh địch phản kích, vừa chuẩn bị mọi mặt, quyết tâm tối mùng 3 sẽ tấn công Bộ Tư lệnh sư đoàn 7. Nhưng đến 16 giờ ngày mùng 3 tết địch dùng pháo và máy bay phản lực ném bom hủy diệt những nơi mà ta vừa đánh chiếm. Mặt khác địch cho trực thăng rải xăng đặc hủy diệt khu vực Giếng nước và ven sông Bảo Định, làm cho 272 người chết và gần 1.000 người khác bị thương, lực lượng ta tạm thời rút ra các xã ven, tổ chức đánh địch phản kích.

Hàng ngàn quần chúng tại chỗ và của các huyện kéo vào phối hợp bao vây bức hàng bót Mỹ An (Mỹ Phong), bao vây hậu cứ tiểu đoàn 71 pháo binh và hậu cứ của tiểu đoàn 73 bảo an. Ngày mùng 3 Tết, ta huy động 3.000 người hỗ trợ cùng lực lượng tại chỗ, nổi dậy diệt ác phá kềm, bắt sống trên 120 tên cảnh sát, mật vụ và ác ôn, bao vây, bức hàng, bức rút đồn bót, quét sạch hệ thống ấp chiến lược xung quanh thành phố.

Ở các huyện, ngay trong những ngày ta tấn công vào Thành Phố, hàng trăm ngàn quần chúng đã nổi dậy cùng với lực lượng vũ trang bao vây, bức rút, bức hàng nhiều đồn bót địch. Khi lực lượng chủ lực rút ra khỏi thành phố, lực lượng địa phương cùng bộ đội chủ lực hỗ trợ quần chúng nổi dậy bao vây, bức rút, bức hàng hàng trăm đồn bót ở nông thôn, giải phóng được nhiều xã.

Ở Gò Công, đêm mùng 3 Tết (tức đêm 1 tháng 2-1968), ta mở đợt tấn công vào thị xã. Lực lượng ta gồm có tiểu đoàn 514 B, đại đội 206 (có khoảng 70 đồng chí), trung đội biệt động thị xã (có khoảng 30 đồng chí) đã phối hợp cùng lực lượng quần chúng nổi dậy tiến công địch, phá nhà tù giải thoát cho hơn 200 đồng chí đang bị địch giam giữ; tiến công vào dinh Tỉnh trưởng, tên Tỉnh trưởng bỏ chạy; lực lượng ta phát triển thêm một số điểm, ngày hôm sau rút ra đánh địch phản kích ven thị xã.

Kết quả riêng ở Mỹ Tho ta đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 2.300 tên địch, tiêu hao nặng 3 tiểu đoàn và hai chi đoàn thiết vận xa, bắn cháy 80 xe quân sự diệt 25 đồn bót, bức rút 20 đồn thu 300 súng các loại.

Sau khi rút ra các xã ven đứng chân, ta củng cố lại lực lượng, tiếp tục mở 2 cao điểm đánh vào thành phố Mỹ Tho, gây cho địch một số thiệt hại về người và cơ sở vật chất, xong rút ra khỏi Thành phố.Bắn cháy xe M113 ngay trong thành phố Mỹ Tho - Xuân Mậu Thân 1968

Đêm 7 tháng 3 năm 1968, 1 tiểu đoàn Mỹ kết hợp với 2 tiểu đoàn của sư 7 và 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến bắt đầu phản kích. Suốt thời gian từ tháng 3 đến cuối năm địch không ngừng phản kích đẩy dần lực lượng của ta ra xa Thành phố, thị xã, thị trấn, lực lượng cách mạng bị tổn thất và ngày gặp nhiều khó khăn hơn.

Để kịp thời đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng, tháng 4 năm 1968, Trung ương Cục miền Nam đã chỉ đạo cho các nơi phải gấp rút củng cố lực lượng, chuẩn bị xây dựng chính quyền xã, ấp để tiến tới thành lập Chính phủ lâm thời ở miền Nam.

Tháng 10 năm 1968, “Ủy ban nhân dân cách mạng” của tỉnh Mỹ Tho được thành lập và đã ra mắt trước đông đảo nhân dân tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành. “Ủy ban nhân dân cách mạng” ra đời là một bước ngoặt quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp bách của cách mạng.

Trong đợt tiến công xuân Mậu Thân, ta tập trung lực lượng đánh vào cơ quan đầu não của địch, trong mấy ngày đầu, lực lượng ta tiến công ồ ạt nên chúng có phần bị động và hoang mang. Nhưng sau đó, chúng tập trung lực lượng phản kích đẩy dần lực lượng ta ra khỏi thành phố. Cuộc chiến đấu diễn ra ngày càng ác liệt, lực lượng chính trị, quân sự ngày càng bị tiêu hao nhiều. Tuy nhiên, cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Mỹ Tho - Gò Công đã góp phần vào thắng lợi chung của cả nước, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và buộc chúng phải xuống than chiến tranh.

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay